ελπα ασφαλιστικη
Χρόνος Ανάγνωσης: 5 λεπτά

ΕΛΠΑ ασφάλειες – Ασφάλεια αυτοκινήτου

Η ΈΛΠΑ είναι μια Ελληνική ασφαλιστική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2001 και προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες ασφάλειας στον κλάδο του αυτοκινήτου αλλά και στην ασφάλιση σπιτιού (ασφαλιστήρια πυρός).

Για τον κλάδο του αυτοκινήτου, αντιπροσωπεύει αποκλειστικά στη χώρα μας την GMI – μια από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της Μάλτας με ιστορία από το 1947.

Για την μέγιστη ασφάλεια των ασφαλισμένων της, η ΕΛΠΑ αντασφαλίζεται από τις εταιρείες MS Amlin, Munich Re, καθώς και την AXIS RE.

Η εταιρεία διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους δείκτες φερεγγυότητας που ξεπερνάει το 200%! Ο συγκεκριμένος δείκτης μας δείχνει κατά πόσο φερέγγυα είναι μια εταιρεία, σε σχέση με τα διαθέσιμα κεφάλαια που έχει και τις πιθανές μελλοντικές απαιτήσεις των πελατών της.

Μέσα από το Asfaleies24.gr μπορείτε να βρείτε ασφάλεια αυτοκινήτου στην ΕΛΠΑ καθώς και συμβόλαια πυρός για την ασφάλιση της κατοικίας σας!

ΕΛΠΑ ασφάλεια αυτοκινήτου

Στην ΕΛΠΑ θα βρείτε 3 πακέτα για ασφάλεια αυτοκινήτου, με την εγγύηση της GMI.

Τα πακέτα καλύπτουν μια ευρεία γκάμα καλύψεων και παροχών με στόχο να καλύψουν όλες τις ανάγκες των πελατών τους.

Πιο αναλυτικά, τα ασφαλιστικά πακέτα περιλαμβάνουν τις παρακάτω καλύψεις:

 

ELPA BASIC ELPA PLUS ELPA FULL
Αστική Ευθύνη προς Τρίτους Αστική Ευθύνη προς Τρίτους Αστική Ευθύνη προς Τρίτους
Επέκταση Αστικής Ευθύνης εντός φυλασσόμενων χώρων Επέκταση Αστικής Ευθύνης εντός φυλασσόμενων χώρων Επέκταση Αστικής Ευθύνης εντός φυλασσόμενων χώρων
Επέκταση Αστικής Ευθύνης από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο Επέκταση Αστικής Ευθύνης από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο Επέκταση Αστικής Ευθύνης από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο
Επέκταση Αστικής Ευθύνης από πυρκαγιά Επέκταση Αστικής Ευθύνης από πυρκαγιά Επέκταση Αστικής Ευθύνης από πυρκαγιά
Υ.Ζ. από ανασφάλιστο όχημα Υ.Ζ. από ανασφάλιστο όχημα Υ.Ζ. από ανασφάλιστο όχημα
Προσωπικό Ατύχημα Προσωπικό Ατύχημα Προσωπικό Ατύχημα
Φροντίδα Ατυχήματος και Ρυμούλκηση Πυρός / Τρομοκρατικές Ενέργειες – Στάσεις – Απεργίες Πυρός / Τρομοκρατικές Ενέργειες – Στάσεις – Απεργίες
Επίδομα συνεπεία Πυρκαγιάς του οχήματος Κλοπή Ολική και Μερική Κλοπή Ολική και Μερική
Απώλεια Εγγράφων Credit Card Protection Φυσικά φαινόμενα
Προστασία Αποζημίωσης Αναίτιου πελάτη Απώλεια Εγγράφων Ίδιες ζημιές και κακόβουλες ενέργειες
Προστασία Αποζημίωσης Αναίτιου πελάτη Credit Card Protection
Φροντίδα Ατυχήματος και Ρυμούλκηση Φροντίδα Ατυχήματος και Ρυμούλκηση

 

Στις παραπάνω στάνταρ παροχές κάθε προγράμματος, μπορείτε να προσθέσετε τις προαιρετικές καλύψεις οι οποίες είναι:

 

 

Στην ουσία το πακέτο ELPA BASIC αφορά τη βασική ασφάλιση αυτοκινήτου, το ELPA PLUS την ασφάλεια πυρός-κλοπής και το πακέτο ELPA FULL μια ολοκληρωμένη μικτή ασφάλιση!

Στην εταιρεία μπορείτε να βρείτε από τρίμηνα έως ετήσια προγράμματα ασφάλισης!

 

ΕΛΠΑ ασφάλεια μηχανής

Πέρα από την ασφάλεια αυτοκινήτου, η ΕΛΠΑ προσφέρει και ασφάλεια για τη μηχανή σας σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά προγράμματα.

Το πακέτο ELPA MOTO αφορά τη βασική ασφάλιση της μηχανής σας με τις απαραίτητες εκ του νόμου όπως η αστική ευθύνη έναντι τρίτων και οι υλικές ζημιές.

Πιο αναλυτικά, η πρόταση της ΕΛΠΑ για την ασφάλιση της μηχανής σας, περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις:

ELPA MOTO
Αστική Ευθύνη προς Τρίτους
Υ.Ζ. από ανασφάλιστο όχημα
Επίδομα συνεπεία Πυρκαγιάς του οχήματος
Απώλεια Εγγράφων
Προστασία Αποζημίωσης Αναίτιου πελάτη
Φροντίδα Ατυχήματος και Ρυμούλκηση

Πέρα από τις βασικές καλύψεις που καλύπτουν τα περισσότερα ασφαλιστικά προγράμματα στην ασφάλεια μηχανής, διακρίνουμε στα πακέτα της ΕΛΠΑ και 2 επιπλέον καλύψεις όπως είναι η κάλυψη για απώλεια εγγράφων καθώς και το επίδομα, συνέπεια πυρκαγιάς της μηχανής σας.

Ασφάλεια σπιτιού από την ΕΛΠΑ

Η εταιρεία πέρα από τον κλάδο αυτοκινήτου, δραστηριοποιείται και στον κλάδο πυρός με ιδιαίτερα καινοτόμα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας.

Στην ELPA θα βρείτε 3 διαφορετικά προγράμματα για την ασφάλιση του σπιτιού σας, τα οποία περιλαμβάνουν διαφορετικές καλύψεις και έχουν άλλες απαλλαγές, ώστε να επιλέξετε ανάλογα τις ανάγκες σας.

Τα προγράμματα αυτά είναι το ELPA HOME Premium, ELPA Home Premium χωρίς απαλλαγές και το ELPA HOME Α’ Κίνδυνος.

Ας δούμε όμως αναλυτικά τι καλύπτει το κάθε πακέτο, τι εξαιρέσεις υπάρχουν αλλά και τι γίνεται με τις απαλλαγές.

 

# ELPA Home Premium

 Το πρώτο πακέτο για ασφάλεια σπιτιού της εταιρείας είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο ασφάλισης κατοικίας που περιλαμβάνει αρκετές καλύψεις που ίσως σε άλλες εταιρείες να ήταν προαιρετικές όπως η ασφάλεια σπίτιου για σεισμό, η κάλυψη για φυσικά φαινόμενα, κ.α.

Αναλυτικά οι παρεχόμενες καλύψεις του προγράμματος ELPA Home Premium

 

ELPA Home Premium
Πυρκαγιά, Έκρηξη, Κεραυνός
Πυρκαγιά από Δάσος
Ζημιές από Καπνό
Έξοδα Πυρόσβεσης
Ίδιες Ζημιές Λέβητα
Πτώση Αεροσκαφών
Πρόσκρουση Οχήματος
Πτώση Δένδρων, Κλαδιών, Στύλων
Έξοδα Αποκομιδής Συντριμμάτων
Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες
Τρομοκρατικές Ενέργειες
Κακόβουλες Ενέργειες
Καιρικά Φαινόμενα
Διάρρηξη Σωληνώσεων Ύδρευσης, Θέρμανσης, Κλιματισμού και Αποχέτευσης (και Έξοδα Άντλησης Υδάτων)
Όρος Προστασίας μη Ηθελημένης Υπασφάλισης 10%
Α.Ε. έναντι Όμορων συνεπεία Καλυπτόμενου Κινδύνου
Προσωπικό Ατύχημα Οικογένειας
Σεισμός

 

Όταν ασφαλίζεται και το κτήριο, παρέχονται αυτόματα στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και οι επιπλέον καλύψεις:

✓ Βραχυκύκλωμα

✓ Ζημιές Κτηρίου από Διάρρηξη

✓ Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων

✓ Θραύση Ειδών Υγιεινής

✓ Ζημιές στις Ίδιες τις Σωληνώσεις

✓ Ζημιές Ηλιακού Θερμοσίφωνα

✓ Έξοδα Περιορισμού της Ζημιάς

✓ Έξοδα Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων και Δημοσίων Αρχών

✓ Κάλυψη Δόσεων Στεγαστικού Δανείου

✓ Αστική Ευθύνη Ενοικιαστή

 

Επίσης, αν επιλέξετε επιπλέον και ασφάλεια περιεχομένου της οικίας, τότε αυτόματα θα έχετε κι αυτές τις παροχές:

✓ Τυχαία Θραύση Καθρεπτών

✓ Κλοπή Περιεχομένου κατόπιν Διαρρήξεως / Ληστείας

✓ Έξοδα Μεταφοράς, Αποθήκευσης & Επανεγκατάστασης Περιεχομένου

✓ Ζημιές Περιεχομένου κατά τη Μεταφορά

 

Τέλος, σε κάθε πακέτο ELPA Home Premium, μπορείτε να προσθέσετε τις παρακάτω καλύψεις προαιρετικές καλύψεις στο ασφαλιστήριό σας ώστε να το διαμορφώσετε ακριβώς στις ανάγκες σας!

 

✓ Πακέτο VIP: (Έξοδα Εναλλακτικής Διαμονής, Έξοδα Φύλαξης της ασφαλισμένης Κατοικίας, Έξοδα Αντικατάστασης Κλειδαριάς, Αλλοίωση Τροφίμων στον Καταψύκτη, Document Protection, Credit Card Protection, Κάλυψη Λογαριασμών)

✓ Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη Ακινήτου

✓ Κάλυψη Νομικής Προστασίας

✓ Φωτοβολταικό Σύστημα – Απώλεια Εισοδήματος Φ/Β Συστήματος

✓ Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός

✓ Κάλυψη Κοσμημάτων

✓ Επέκταση Κάλυψης Τυχαίας Ζημιάς Κτηρίου ή/και Περιεχομένου (Αφορά Κατοικίες με έτος Κατασκευής μετά το 1995 και ασφαλισμένης αξίας άνω των 200.000€)

 

Το δεύτερο πακέτο της ΕΛΠΑ, το ELPA Home Premium χωρίς απαλλαγές, προσφέρει ακριβώς τις ίδιες καλύψεις χωρίς όμως απαλλαγή – με εξαίρεση την κάλυψη του σεισμού.

Τέλος, το τελευταίο πακέτο για ασφάλεια σπιτιού της ΕΛΠΑ είναι το ELPA Home σε Α’ κίνδυνο όπου ασφαλίζει το κτήριο για 30.000€ και το περιεχόμενό σας για 6.000€ χωρίς να ισχύει ο κανόνας της υπασφάλισης σε καμία περίπτωση.

Το συγκεκριμένο πακέτο ασφάλισης παρέχεται σε μόνιμες κατοικίες έως 120τ.μ. με ασφάλιστρο μόλις 25€ / χρόνο!

Οι παρεχόμενες καλύψεις του είναι:

√ Πυρκαγιά, Έκρηξη, Κεραυνός

√ Πυρκαγιά από Δάσος

√ Ζημιές από Καπνό

√ Πτώση Αεροσκαφών

√ Πρόσκρουση Οχήματος

√ Πτώση Δένδρων, Κλαδιών, Στύλων

√ Ζημιές Κτηρίου από Διάρρηξη

√ Κλοπή Περιεχομένου κατόπιν διάρρηξης

 

Άλλα ασφαλιστικά προγράμματα της ΕΛΠΑ

Πέρα από την ασφάλεια αυτοκινήτου, μηχανής καθώς και οικίας που η ΕΛΠΑ προσφέρει ανταγωνιστικά ασφαλιστικά προϊόντα, η εταιρεία προσφέρει επίσης ασφάλεια φορτηγού, ασφάλεια τρακτέρ καθώς και ειδικά προγράμματα υγείας.

Τέλος, για τις επιχειρήσεις έχει σχεδιάσει ειδικά ασφαλιστικά πακέτα ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες κάθε επιχείρησης.

 

Συχνές ερωτήσεις

# Είναι η εταιρεία στο φιλικό διακανονισμό;

Ναι, από τις αρχές του 2023 η εταιρεία συμμετέχει στο φιλικό διακανονισμό, κάτι που αποφέρει άμεσες και γρήγορες αποζημιώσεις στον κλάδο του αυτοκινήτου, αν τρακάρετε με άλλο όχημα που επίσης ανήκει στο φιλικό διακανονισμό.

 

# Πως γίνεται η διαδικασία αγοράς ασφάλειας;

Μέσα από το asfaleies24.gr μπορείτε να δείτε τα ασφαλιστικά προγράμματα της ΕΛΠΑ και να αγοράσετε αυτό που ταιριάζει καλύτερα σε εσάς – τόσο για ασφάλιση αυτοκινήτου και μηχανής όσο και για ασφάλεια κατοικίας.

Συγκρίνετε τα πακέτα της εταιρείας μαζί με τα υπόλοιπα των άλλων ασφαλιστικών εταιρειών και αγοράστε αυτό που ταιριάζει σε εσάς, μέσα σε 1 μόλις λεπτό!

 

# Μπορώ να προσθέσω οδική βοήθεια στα πακέτα της εταιρείας;

Αν αγοράσετε μέσα από το asfaleies24.gr, μπορείτε να προσθέσετε την οδική βοήθεια που σας προσφέρουν οι συνεργάτες μας, με κόστος μόλις 20€ / χρόνο ενώ ισχύει τόσο για Ελλάδα όσο και εξωτερικό!

 

# Ποιο είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας της εταιρείας;

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε απευθείας με την ΕΛΠΑ, τότε μπορείτε να καλέσετε στο 2106898710. Εναλλακτικά, αν έχετε αγοράσει την ασφάλειά σας μέσα από την ιστοσελίδα μας, μπορείτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο που έχετε πάνω στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Αγόρασε ασφάλεια αυτοκινήτου, μηχανής και σπιτιού από την ΕΛΠΑ μέσα από το asfaleies24.gr!

Σύγκρινε τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες στο asfaleies24.gr και αγόρασε ασφάλεια αυτοκινήτου, μηχανής ή κατοικίας στην ΕΛΠΑ μέσα σε ελάχιστο χρόνο! Δες τις τιμές και τα πακέτα της εταιρείας σε σχέση με τον ανταγωνισμό και εφόσον σε καλύπτουν, μπορείς να ασφαλιστείς άμεσα από την άνεση του σπιτιού σου!

Συμπληρώνεις τα απαραίτητα στοιχεία όπως πινακίδα και στοιχεία ιδιοκτήτη, βλέπεις τιμές, επιλέγεις το πακέτο που σου ταιριάζει και σε ελάχιστο χρόνο έχεις λάβει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο e-mailσου!