Έχετε ερωτήσεις;

Τρόποι επικοινωνίας:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2155301444

Ζημίες / Ατυχήματα:

Ειδική 24ωρη γραμμή που τη λαμβάνετε μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και επιπλέον φροντίδα ατυχήματος της ασφαλιστικής εταιρείας.

Get in touch