Τροχαίο με αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα
Χρόνος Ανάγνωσης: 4 λεπτά

Τροχαίο με αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα – Πως θα αποζημιωθώ

Κάθε τροχαίο αποτελεί μια ιδιαίτερα άβολη στιγμή, ακόμα κι αν περιλαμβάνει τις ελάχιστες υλικές ζημιές μεταξύ των εμπλεκόμενων οχημάτων.

Θα πρέπει να ακολουθηθεί μια σειρά από χρονοβόρες διαδικασίες όπως καταγραφή ατυχήματος από τη φροντίδα ατυχήματος της εκάστοτε ασφαλιστικής, ανταλλαγή δηλώσεων με το άλλο όχημα, πραγματογνωμοσύνη της ζημίας, διακανονισμός του ποσού αποζημίωσης, επισκευή της ζημίας και έπειτα την καταβολή του κόστους από την ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με το ποσό που συμφωνήθηκε με τον διακανονιστή.

Τι συμβαίνει όμως όταν το ατύχημα γίνεται στην Ελλάδα, αλλά με όχημα που φέρει ξένες πινακίδες; Από ποιον θα αποζημιωθείτε και πως θα βγάλετε εύκολα και γρήγορα άκρη, ώστε να επισκευαστεί άμεσα το όχημά σας αλλά και να εισπράξετε την αποζημίωση;

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα με όχημα που φέρει ξένες πινακίδες

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να συγκρατήσετε τα στοιχεία του άλλου οχήματος και να καλέσετε άμεσα την τροχαία και την φροντίδα ατυχήματος της ασφαλιστικής σας εταιρείας.

Έπειτα θα πρέπει να ζητήσετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του άλλου οχήματος μαζί με την Πράσινη Κάρτα που στην ουσία είναι η βεβαίωση ασφάλισης για ξένη χώρα, εκτός της χώρας προέλευσής του.

Η φροντίδα ατυχήματος θα σας κατευθύνει για τα επόμενα βήματα, ανάλογα με ποια ασφαλιστική έχει το άλλο όχημα κι αν υπάρχουν αντιπρόσωποι ή όχι στην Ελλάδα, ώστε να διαχειριστούν το φάκελο της ζημίας και κατά συνέπεια την αποζημίωσή σας.

Αν και θα σας ενημερώσει και η φροντίδα ατυχήματος γι’αυτό, αλλά καλό είναι να επικοινωνήσετε και με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης ώστε να δηλώσετε το τροχαίο αλλά και να λάβετε περαιτέρω οδηγίες για το πως να κινηθείτε από ‘δω και πέρα.

 

Τι είναι το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και πως θα σας βοηθήσει

Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (για συντομία θα το αποκαλούμε ΓΔΑ) χορηγεί στις ασφαλιστικές εταιρείες και κατά συνέπεια στα ασφαλισμένα οχήματα, τα πιστοποιητικά διεθνούς ασφάλισης ή αλλιώς όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, την Πράσινη Κάρτα, έτσι ώστε να ισχύει η ασφάλεια αυτοκινήτου με τις βασικές υποχρεωτικές καλύψεις όταν επισκέπτεστε τις χώρες όπου συμμετέχουν στο ΓΔΑ.

Επιπλέον, το ΓΔΑ εγγυάται τόσο την αποζημίωση των άλλων οχημάτων στις ξένες χώρες, από ατυχήματα που κάνουν Ελληνικά οχήματα όσο επίσης διακανονίζει τις αποζημιώσεις των Ελληνικών οχημάτων για τα ατυχήματα εντός της χώρας μας, από ξένα αυτοκίνητα!

Το ΓΔΑ θα σας βοηθήσει στην ταχύτερη διεκπεραίωση του ατυχήματος, θα σας ενημερώσει για τον αντιπρόσωπο της ξένης ασφαλιστικές εταιρείας στη χώρα μας ή αν δεν υπάρχει αυτός, τότε θα ορίσει κάποια ασφαλιστική εταιρεία ως υπεύθυνη για τον διακανονισμό της ζημιάς σας.

Ποιος αναλαμβάνει την αποζημίωσή σας

Η αποζημίωσή σας από ένα τροχαίο με αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες θα ληφθεί από την ασφαλιστική εταιρεία του άλλου οχήματος και θα διεκπεραιωθεί είτε από τον αντιπρόσωπο της χώρας μας – αν υπάρχει- ή από κάποια Ελληνική ασφαλιστική εταιρεία που θα οριστεί ως διακανονιστής της ζημιάς σας, από το ΓΔΑ για το συγκεκριμένο ατύχημα.

Το ΓΔΑ θα είναι δίπλα σας καθ’όλη τη διάρκεια που ο φάκελος της ζημίας θα είναι ανοιχτός, μέχρι να αποζημιωθείτε.

 

Τι συμβαίνει όταν το ξένο αυτοκίνητο είναι ανασφάλιστο;

Αν το άλλο εμπλεκόμενο όχημα σε ατύχημα είναι ανασφάλιστο, τότε η ζημία διακανονίζεται απευθείας από το ΓΔΑ και τους οργανισμούς αποζημίωσης, αρκεί το υπαίτιο όχημα να είναι ταξινομημένο σε χώρα της ΕΟΚ ή σε χώρα που έχει υπογράψει το Τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης συμφωνίας με το ΓΔΑ.

Για να δείτε όλες τις χώρες που είναι στο ΓΔΑ, μπορείτε να επισκεφθείτε αυτό το link εδώ.

Σε περίπτωση που το ανασφάλιστο όχημα είναι ταξινομημένο σε χώρα που δεν υπάγεται στο ΓΔΑ, τότε η ζημιά διακανονίζεται από το Ταμείο Εγγυήσεων της εκάστοτε χώρας και θα πρέπει να απευθυνθείτε εκεί για την αποζημίωσή σας.

 

Ποια κάλυψη θα σας βγάλει από τη δύσκολη θέση

Υπάρχει μια κάλυψη που μπορεί να σας βγάλει από τη δύσκολη θέση, σχεδόν σε κάθε περίπτωση, ακόμα και για ατύχημα με ξένο όχημα!

Αυτή η κάλυψη είναι η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου ιδίων ζημιών – η κάλυψη που σας αποζημιώνει ακόμα και όταν εμπλακείτε σε ένα ατύχημα με δική σας υπαιτιότητα!

Η μικτή ασφάλεια αποζημιώνει για ζημιές που προκαλέσατε εσείς στο όχημα ή για περιπτώσεις όπως όταν χτυπήσουν το αυτοκίνητό σας παρκαρισμένο και δεν αφήσουν κάποιο στοιχείο επικοινωνίας.

Κάθε μικτή ασφάλεια μπορεί να έχει διαφορετικούς όρους ασφάλισης οπότε θα πρέπει να τους μελετήσετε αρκετά διεξοδικά, πριν κάνετε οποιαδήποτε κίνηση για την αποζημίωσή σας ή να απευθυνθείτε στο asfaleies24 ώστε να σας κατευθύνουμε αντίστοιχα!

 

Συνοψίζοντας

Συνοψίζοντας, καθώς σας παραθέσαμε ήδη αρκετές πληροφορίες, σε περίπτωση που δυστυχώς εμπλακείτε σε ατύχημα με αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες θα πρέπει άμεσα να καλέσετε τη φροντίδα ατυχήματος και να ενημερώσετε το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης για τα στοιχεία του ατυχήματος.

Αν το ξένο όχημα είναι ασφαλισμένο, τότε το ΓΔΑ θα σας ενημερώσει για τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της ασφαλιστικής εταιρείας του υπαίτιου οχήματος ή θα ορίσει αντιπρόσωπο μια ασφαλιστική εταιρεία με δραστηριότητα στη χώρα μας, ως διακανονιστή της ζημιάς σας.

Αν το ξένο όχημα δεν είναι ασφαλισμένο, τότε το ΓΔΑ θα διακανονίσει τη ζημιά σας σε περίπτωση που το όχημα είναι ταξινομημένο σε χώρα που συμμετέχει στο ΓΔΑ – σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Ταμείο Εγγυήσεων της χώρας που είναι ταξινομημένο το αυτοκίνητο!

Τώρα που έμαθες τα πάντα για ατύχημα με ξένο αυτοκίνητο, ελπίζουμε να μην σου τύχει ποτέ! Εσύ αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να έχεις πάντα μια ενεργή ασφάλεια αυτοκινήτου και να μην αφήνεις ποτέ το όχημά σου ανασφάλιστο, καθώς πέρα από τα πρόστιμα, ίσως να μην μπορέσεις να αποζημιωθείς σε μια περίπτωση ατυχήματος με ξένο αυτοκίνητο.

Στο asfaleies24 μπορείς να βρεις ασφάλεια αυτοκινήτου από μόλις 42€ το εξάμηνο ενώ προσθέτεις την οδική βοήθεια με κόστος μόλις 10€ για 6 μήνες!

Η ετήσια ασφάλεια αυτοκινήτου σου προσφέρει επιπλέον εξοικονόμηση χρημάτων ενώ τα πακέτα ξεκινάνε από μόλις 75€ / έτος!

Σύγκρινε τιμές ασφάλειας αυτοκινήτου ανά μοντέλο κατασκευαστή, δες προσφορές και καλύψεις και ασφαλίσου γρήγορα σε 1 μόλις λεπτό online!


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/travelo/public_html/asfaleies24.gr/wp-includes/functions.php on line 5373