η απαλλαγη στις ασφαλειες

Τι είναι η απαλλαγή στις ασφάλειες και πόσους τύπους έχουμε

Σε όλες τις ασφάλειες, είτε πρόκειται για ασφάλεια οχημάτων, ζωής ή κατοικίας, υπάρχει ένας όρος που λέγεται «απαλλαγή» και δίπλα ένα ποσό.

Τι είναι λοιπόν η απαλλαγή στα συμβόλαια ασφάλισης και πόσα διαφορετικά είδη απαλλαγής υπάρχουν;

 

Τι εννοείται ως απαλλαγή

Ως απαλλαγή εννοείται το ποσό που καλύπτετε εσείς σε κάθε ζημιά, ανάλογα το συμβόλαιό σας.

Για παράδειγμα, στα συμβόλαια ασφάλειας αυτοκινήτου η απαλλαγή υπάρχει στη μικτή ασφάλεια – εκεί όπου η ασφαλιστική καλύπτει και ιδίες ζημιές , δηλαδή ζημιές που έχουν προκληθεί με δική σας υπαιτιότητα.

Η απαλλαγή στην ασφάλεια αυτοκινήτου αποδεικνύει το ποσό της συμμετοχής σας σε κάθε ζημιά.

Έτσι, αν έχετε απαλλαγή 500€ αυτό σημαίνει πως σε κάθε ζημιά, τα πρώτα 500€ θα τα πληρώνετε εσείς. Σε ενδεχόμενη ζημιά ύψους 1200€, εσείς θα πληρώσετε 500€ και 700€ θα πληρώσει η ασφαλιστική εταιρεία.

 

Τα είδη των απαλλαγών

Υπάρχει η κλασική, αφαιρετέα απαλλαγή που είναι αυτή που σας περιγράψαμε παραπάνω καθώς επίσης και η προνομιακή απαλλαγή και τέλος η σωρευτική.

Στην προνομιακή απαλλαγή, που εφαρμόζεται συνήθως σε ειδικές ασφαλίσεις, ο ασφαλισμένος πληρώνει αν το κόστος της ζημιάς είναι έως το ποσό της απαλλαγής. Αν το ποσό είναι μεγαλύτερο, πληρώνει όλο το ποσό η ασφαλιστική.

Για παράδειγμα σε ενδεχόμενη ζημιά 3000€, με προνομιακή απαλλαγή 2500€, η ασφαλιστική θα πληρώσει όλο το κόστος της ζημιάς. Αν η ζημιά ήταν 2000€, τότε θα πλήρωνε όλο το κόστος ο ασφαλισμένος.

Η σωρευτική απαλλαγή, συγχωνεύει τα ποσά των ζημιών συνήθως εντός ενός χρόνου. Για παράδειγμα, σε ασφάλεια κατοικίας αν έχει σωρευτική απαλλαγή 1000€ για ζημίες, τότε αν η πρώτη ζημιά κοστίζει 400€, η δεύτερη 500€ και η Τρίτη 800€, θα αποζημιωθείτε 700€ στην Τρίτη ζημία.

 

Που βοηθάνε οι απαλλαγές

Οι απαλλαγές βοηθάνε στη μείωση των ασφαλίστρων και έπειτα στην αύξηση της ηθικής των ασφαλισμένων απέναντι στις ασφαλιστικές εταιρείες.

Με τις απαλλαγές οι ασφαλιστικές προσπαθούνε να μειώσουν τον κίνδυνο για ψεύτικα ατυχήματα και εικονικές αποζημιώσεις.