Πινακίδες ΔΟΚ – Τι είναι και τι ισχύει για την έκδοσή τους

δοκιμαστικές πινακίδες

Πινακίδες ΔΟΚ – Τι είναι και τι ισχύει για την έκδοσή τους

Οι πινακίδες ΔΟΚ είναι στην ουσία προσωρινές πινακίδες δοκιμαστικής χρήσης που παρέχονται στους εμπόρους αυτοκινήτων αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να έχουν προσωρινή κυκλοφορία για κάποιο λόγο που εμπίπτει στις αντίστοιχες παραγράφους του νόμου.

Δοκιμαστικές πινακίδες μπορούν να έχουν έμποροι αυτοκινήτων, μεσολαβητές στην πώληση οχημάτων, ερευνητικά ιδρύματα που δοκιμάζουν νέο όχημα, κ.ο.κ.

Οι πινακίδες ΔΟΚ δίνονται στην εταιρεία και δεν ακολουθούν το όχημα – δεν εκδίδονται δηλαδή όπως οι κανονικές πινακίδες.

Με μια ρύθμιση παραμονή του 2021, έγινε πιο κατανοητό και ακριβές το πλαίσιο έκδοσης των πινακίδων καθώς και ποιοι μπορούν να εκδώσουν πινακίδες ΔΟΚ.

 

Τι ισχύει για τις πινακίδες ΔΟΚ – ποιος μπορεί να τις εκδώσει

Οι δοκιμαστικές πινακίδες χορηγούνται στους κατασκευαστές αυτοκινήτων, στους αντιπροσώπους, στους μεσολαβητές, στους εμπόρους καθώς και στους ερευνητικούς φορείς.

Κάθε φορέας/επιχείρηση μπορεί να έχει έως 3 ζεύγη πινακίδων ανά έδρα και υποκατάστημα για αυτοκίνητα ή μηχανές.

Επίσης απαγορεύεται η δημόσια κυκλοφορία σε οχήματα που δεν υπάρχει πιστοποιητικό ταξινόμησης ή Δ.Α.Ο. και δε φέρει στοιχεία δοκιμαστικής λειτουργίας σε ισχύ.

Σε αυτά τα οχήματα επιτρέπεται η μετακίνηση μόνο από το τελωνείο ως την έδρα της επιχείρησης.

 

Η μετακίνηση οχημάτων επιτρέπεται μόνο από:

Α) Τον ενδιαφερόμενο αγοραστή πάντα με την παρουσία του δικαιούχου

Β) Τον δικαιούχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού

 

Και πάντα με συμπληρωμένο το «Έντυπο Κυκλοφορίας ΔΟΚ»

 

Πως μπορείτε να βγάλετε πινακίδες ΔΟΚ αν είστε δικαιούχοι

Αν εμπίπτετε σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες και θέλετε να εκδώσετε δοκιμαστικές πινακίδες, τότε πρέπει να έχετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Α) Αποδεικτικό είσπραξης παραβόλου για την ετήσια δοκιμαστική κυκλοφορία του οχήματος. Το ύψος του ορίζεται από την κατηγορία του οχήματος.
 • Β) Αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών που προκύπτει η δραστηριότητα της εταιρείας που αιτείται τις πινακίδες
 • Γ) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας.
 • Δ) Πιστοποιητικά ταξινόμησης των οχημάτων
 • Ε) Κατάσταση εισαχθέντων και πωληθέντων οχημάτων κατά το προηγούμενο ή τρέχων έτος με τα αντίστοιχα παραστατικά.
 • ΣΤ) Κατάσταση των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας

Για ερευνητικούς φορείς θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά και το έργο και ο σκοπός της έρευνας.

 

Έντυπο κίνησης δοκιμαστικών πινακίδων

Για την μετακίνησή σας με πινακίδες ΔΟΚ, θα πρέπει να έχετε συμπληρωμένο το έντυπο ΔΟΚ το οποίο θα περιλαμβάνει:

 • Στοιχεία δικαιούχου επιχείρησης
 • Στοιχεία φυσικού προσώπου τελούντος σε σχέση εργασίας με τον δικαιούχο
 • Στοιχεία επιβαινόντων
 • Στοιχεία οχήματος
 • Ημερομηνία κίνησης
 • Αφετηρία
 • Προορισμός
 • Σκοπός κίνησης

Το έντυπο υπογράφεται από το δικαιούχο αλλά και όλους τους επιβαίνοντες.

Ασφάλεια αυτοκινήτου για οχήματα με προσωρινές πινακίδες

Τα οχήματα με προσωρινές πινακίδες θα πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη από το νόμο, ελάχιστη αστική κάλυψη έναντι τρίτων.

Μπορείτε να κλείσετε μέσα από το Asfaleies24.gr ασφάλεια αυτοκινήτου για πινακίδες ΔΟΚ και θα μπορείτε να κυκλοφορήσετε το όχημα δίχως κανένα πρόβλημα και έχοντας ασφαλιστική κάλυψη για ζημίες έναντι τρίτων.

Είναι απαραίτητο να έχετε ασφάλεια αυτοκινήτου σε ισχύ πριν την εκκίνηση του οχήματος από τον προορισμό του – απαγορεύεται οποιοδήποτε ανασφάλιστο όχημα στους Ελληνικούς δρόμους ενώ υπάρχουν πολύ μεγάλα πρόστιμα.