Καλύπτει η ασφάλεια αυτοκινήτου τους αερόσακους;

Καλύπτει η ασφάλεια αυτοκινήτου τους αερόσακους;

Καλύπτει η ασφάλεια αυτοκινήτου τους αερόσακους;

Η ανάγκη για αυξημένη ασφάλεια στα σύγχρονα αυτοκίνητα έχει αναδειχθεί εξαιρετικά τα τελευταία χρόνια, με τους αερόσακους να αποτελούν ένα από τα πλέον κρίσιμα συστατικά για την προστασία των επιβατών κατά τη σύγκρουση σε ένα ατύχημα.

Αυτοί οι μηχανισμοί προσφέρουν ένα πρόσθετο επίπεδο ασφαλείας και είναι πλέον στάνταρ εξοπλισμός σε όλα τα νέα μοντέλα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, εφόσον οι αερόσακοι ενεργοποιηθούν, χρήζουν αντικατάστασης, γεγονός που ανεβάζει το κόστος επισκευής ενός οχήματος.

Είναι λοιπόν οικονομικά συνετό να έχετε στην ασφάλεια αυτοκινήτου σας κάλυψη που να περιλαμβάνει τους αερόσακους σε περίπτωση ατυχήματος.

Στην πλειονότητά τους, τα ασφαλιστικά συμβόλαια καλύπτουν τους αερόσακους, προσφέροντας μια σημαντική ανακούφιση από το οικονομικό βάρος μιας ενδεχόμενης επισκευής.

Ας δούμε αναλυτικότερα όμως τι πρέπει να γνωρίζετε για την κάλυψη των αερόσακων από την ασφάλεια σας.

# Πώς ακριβώς δουλεύουν οι αερόσακοι;

Για να κατανοήσουμε τη σημασία της ασφαλιστικής κάλυψης των αερόσακων, είναι βασικό να αντιληφθούμε πώς αυτοί λειτουργούν μέσα στο αυτοκίνητο. Η κεντρική ηλεκτρονική μονάδα των αερόσακων είναι εφοδιασμένη με αισθητήρες που ανιχνεύουν μια σύγκρουση. Κατά την ανίχνευση, ενεργοποιείται ο μηχανισμός φουσκώματος που βρίσκεται στο εσωτερικό της μονάδας αερόσακου, προκαλώντας μια γρήγορη χημική αντίδραση που παράγει αέριο και φουσκώνει τον αερόσακο σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Οι αερόσακοι προσφέρουν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ζώνες ασφαλείας και προεντατήρες, καθώς ενισχύουν την προστασία που παρέχουν οι ζώνες μειώνοντας τις επιπτώσεις του ατυχήματος.

 

# Συμπερίληψη των αερόσακων στα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων

Στην Ελλάδα, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτου καλύπτουν συνήθως τους αερόσακους ως μέρος του ενσωματωμένου συστήματος ασφαλείας του οχήματος. Αυτό σημαίνει ότι η ασφάλεια καλύπτει τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν στους αερόσακους λόγω ατυχήματος ή άλλων καλυπτόμενων κινδύνων, εφόσον αυτό συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου και ανάλογα ποιος φέρει την ευθύνη σε ένα ατύχημα.

Αν για παράδειγμα δεν έχετε κάλυψη αερόσακων στο ασφαλιστήριό σας και η υπαιτιότητα του ατυχήματος βαραίνει εσάς, τότε πολύ πιθανόν το κόστος να πρέπει να το πληρώσετε εσείς.

 

# Αερόσακοι και μικτή ασφάλεια

Η μικτή ασφάλιση αυτοκινήτου παρέχει μια ευρεία προστασία, συμπεριλαμβάνοντας τόσο την ευθύνη έναντι τρίτων όσο και τις ζημιές που μπορεί να υποστεί το ασφαλισμένο όχημα από εσάς(ιδίες ζημίες).

Καλύπτει από ατυχήματα μέχρι κλοπές και φυσικές καταστροφές. Οι αερόσακοι θεωρούνται εντός του πεδίου κάλυψης, και συνεπώς, σε περίπτωση που υποστούν ζημιά ή ενεργοποιηθούν λόγω κάποιου καλυπτόμενου συμβάντος, η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης.

Αν η ενεργοποίηση των αερόσακων είναι αποτέλεσμα ατυχήματος που προκλήθηκε από εσάς, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας θα καλύψει συνήθως τα έξοδα για την αντικατάσταση τους. Αν το ατύχημα προκλήθηκε από τρίτο, τότε η ασφάλιση του τρίτου θα αναλάβει να καλύψει το κόστος αντικατάστασης των αερόσακων του ασφαλισμένου οχήματος σας.

 

# Πώς να διεκδικήσετε αποζημίωση για τους αερόσακους

Εδώ είναι τα βασικά στάδια για την διαδικασία αποζημίωσης σχετικά με τους αερόσακους, αν χρειαστεί να αποζημιωθείτε για τυχόν άνοιγμά τους.

 

# Αναφορά στην Ασφαλιστική Εταιρία

Επικοινωνήστε με την ασφαλιστική σας εταιρεία για να την ειδοποιήσετε για το περιστατικό και την ενεργοποίηση των αερόσακων, όπως επίσης και όλων των ζημιών που έχει το όχημά σας.

Προσφέρετε όλες τις ζητούμενες πληροφορίες, όπως την ημερομηνία, τον χρόνο, τον τόπο και τα χαρακτηριστικά του ατυχήματος.

Καλό είναι πάντα να καλείτε να έρθει η φροντίδα ατυχήματος στον τόπο του ατυχήματος ώστε να καταγράψει το γεγονός και να σας βοηθήσει με την συμπλήρωση όλων των εγγράφων.

 

# Καταθέστε αίτηση για αποζημίωση

Συμπληρώστε και υποβάλετε την φόρμα διεκδίκησης αποζημίωσης που σας δίνεται από την ασφάλεια. Γράψτε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το ατύχημα, τις ζημιές που υπέστη το όχημα και την ενεργοποίηση του αερόσακου φυσικά. Προσκομίστε τυχόν απαραίτητα έγγραφα, όπως την αναφορά της αστυνομίας, εάν είναι διαθέσιμη και τις δηλώσεις του άλλου οχήματος.

 

# Εκτίμηση Ζημιάς και πραγματογνώμονας

Η ασφαλιστική εταιρεία θα αναθέσει σε έναν ειδικό πραγματογνώμονα την αξιολόγηση των ζημιών και τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Ο πραγματογνώμονας θα προσδιορίσει το μέγεθος της ζημιάς στους αερόσακους και σε άλλα σχετικά μέρη και θα κάνει την σχετική εισήγηση στην ασφαλιστική εταιρεία.

 

# Εκτίμηση κόστους ζημίας και προσφορά από τον διακανονιστή

Αφού γίνει η αξιολόγηση, η ασφαλιστική εταιρεία θα προχωρήσει στην επεξεργασία της διεκδίκησης βάσει των όρων και των συνθηκών που καθορίζονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, η ασφαλιστική εταιρεία θα αναλάβει το κόστος της επισκευής ή της αντικατάστασης των αερόσακων, μέσα στα πλαίσια του ορίου κάλυψης και των διαθέσιμων απαλλαγών του συμβολαίου. Οι διεκδικήσεις εξαρτώνται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο ασφαλιστικό συμβόλαιο του οχήματος.

Ο διακανονιστής της ασφαλιστικής θα σας ενημερώσει σχετικά με το ύψος της αποζημίωσης και το ποσό που θα λάβετε για την επιδιόρθωση των ζημιών.

 

# Παράγοντες που πρέπει να εξετάσετε σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Αν και τα ασφαλιστικά συμβόλαια αυτοκινήτου καλύπτουν συνήθως τους αερόσακους, είναι σημαντικό να σκεφτείτε τους εξής παράγοντες:

 

# Όρια Κάλυψης του Ασφαλιστικού Συμβολαίου

Διαβάστε προσεκτικά το ασφαλιστήριό σας για να καταλάβετε πλήρως τα όρια κάλυψης των αερόσακων του οχήματός σας. Εξασφαλίστε ότι η παρεχόμενη κάλυψη επαρκεί για το κόστος αποκατάστασης ή αντικατάστασής τους σε περίπτωση που υποστούν ζημία.

Αν η ζημία είναι μεγαλύτερη από το όριο ευθύνης της εταιρείας, τότε τη διαφορά θα πρέπει να την καλύψετε εσείς!

 

# Εξαιρέσεις και Απαλλαγές

Ενημερωθείτε για τις πιθανές εξαιρέσεις και τις απαλλαγές που μπορεί να εφαρμόζονται στην κάλυψη των αερόσακων μέσα από το συμβόλαιό σας. Μερικές φορές, τα συμβόλαια έχουν ειδικούς όρους ή περιορισμούς, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να αφιερώσετε χρόνο για να μελετήσετε καλά το ασφαλιστήριό σας.

 

# Σύνοψη

Σε περίπτωση που οι αερόσακοί σας ανοίξουν ως συνέπεια ατυχήματος, αν η ευθύνη βαραίνει το άλλο όχημα και δεν έχετε εσείς υπαιτιότητα, τότε το κόστος αντικατάστασης – όπως και όλων των ζημιών του αυτοκινήτου σας – θα καλυφθεί από την ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου οχήματος.

Αν η ευθύνη βαραίνει εσάς, τότε για να αποζημιωθείτε θα πρέπει να έχετε είτε μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου όπου καλύπτει τις ιδίες ζημίες σας είτε την κάλυψη για αερόσακους, ως εξτρά επιλογή που συνήθως συναντάμε στα πακέτα πυρός/κλοπής!

Στο asfaleies24 μπορείς να βρεις τόσο ασφάλεια αυτοκινήτου με εξτρά κάλυψη αερόσακων στα πακέτα πυρός/κλοπής είτε ακόμα και πλήρη μικτή ασφάλιση με όλες τις διαθέσιμες καλύψεις συμπεριλαμβανομένης των ιδίων ζημίων!